کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در گزارشی اقدام به آسیب‌شناسی بخش واقعی کشور و ارائه راهکارهای تی با هدف رونق تولید و مقابله با تحریم‌ها در سال ۱۳۹۸ کرده است. این گزارش با همکاری سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس در مرحله نهایی قرار دارد و در نوبت قرائت در صحن علنی مجلس است. سال ۱۳۹۸ با شعار «رونق تولید» آغاز شد. ت‌گذاران، قانون‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور در راستای این نام‌گذاری، در صدد تولیدی بالنده و ایجاد صنعتی پویا در کشور هستند.

براساس گزارش خبرگزاری تسنیم در تازه‌ترین اقدامات صورت‌گرفته، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در گزارشی رویکردهای کلان رونق تولید در قالب هفت محور بنیادی را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش مفهوم رونق تولید، تبیین شده تا با ایجاد یک درک مشترک از مفهوم رونق تولید بتوان تحت یک سازوکار واحد بر رونق‌بخشی و افزایش تحرک بخش واقعی اقتصاد متمرکز شد و سپس راهکارهای تی را مطرح کرد. منظور از رونق تولید در این گزارش مجموعه فعالیت‌هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می‌کند و از ظرفیت‌های خالی موجود بخش واقعی اقتصاد استفاده می‌کنند.

تولید ,رونق ,مجلس ,گزارش ,کشور ,واقعی ,رونق تولید ,مفهوم رونق ,واقعی اقتصاد ,راهکارهای تی ,اساسی مجلس منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
روابط عمومی انبارنفت زالپارس ما بیشماریم آذران فضانما | طراحی و ارائه مبلمان اداری Hcvert لباسشویی درب فضایی فانتاکروم /مخمل پاش/هیدروگرافیک آشتی با قاصدک